Sosial şəbəkə

© 2024 Azgerneft, Inc.
All rights reserved

FƏALIYYƏTLƏR

Kompressor üsulu ilə neftçıxarma

Lay enerjisi mayeni yer səthinə qaldırmağa kifayət etmədikdə, quyudakı mayenin qaldırılması üçün kompressorla sıxılmış işçi agentin (qaz və ya hava) enerjisindən istifadə edilir.

OPTİMAL REJM

Kompressor üsulu

Lay enerjisi mayeni yer səthinə qaldırmağa kifayət etmədikdə, quyudakı mayenin qaldırılması üçün kompressorla sıxılmış işçi agentin (qaz və ya hava) enerjisindən istifadə edilir. Sıxılmış hava istifadə edilən üsulu "erlift", sıxılmış qaz istifadə edilən üsulu isə "qazlift" istismar üsulu adlanır. İstismar kəmərində müəyyən miqdarda dəlik açıldıqdan sonra quyuya nasos kompressor boruları endirilir.

Sonra fontan armaturu quyu ağzına qoyulur. Ştutser vasitəsilə quyudan istənilən miqdarda neft və ya qaz çıxarıla bilər. Hər bir kompressor quyusu üçün elə bir iş rejimi yaradırlar ki, quyudan az qaz və ya hava sərf etməklə mümkün qədər çox neft çıxarılsın. Buna optimal rejim deyilir.

Optimal rejm

Lay enerjisi mayeni yer səthinə qaldırmağa kifayət etmədikdə, quyudakı mayenin qaldırılması üçün kompressorla sıxılmış işçi agentin (qaz və ya hava) enerjisindən istifadə edilir.

BÜTÜN FƏALIYYƏTLƏR

Digər Fəaliyyətlər

Bu üsulların istifadəsi neft yatağının geoloji xüsusiyyətlərindən, layın dərinliyindən və çıxarılan xam neftin növündən asılı olaraq dəyişə bilər.