Sosial şəbəkə

© 2024 Azgerneft, Inc.
All rights reserved

Ana səhifə

Fəaliyyətimiz
haqqında

Neft hasilatı üsulları yeraltı laylardan xam neftin çıxarılması üçün istifadə olunan proseslərdir. Bu üsullar neft yatağının geoloji xüsusiyyətlərindən, layın dərinliyindən və çıxarılan xam neftin növündən asılı olaraq dəyişə bilər.

Fəaliyyətimiz haqqında
İLK DƏFƏ

Yaranma: 7 iyul 1994 Qüvvədə olma: 25 il (+5 il)

Hasilat zamanı formalaşan lay sularının bir qismi lay təzyiqinin saxlanılması üçün, bir qismi isə texniki məqsədlər üçün (quyularda quyu dibinin qum tıxacından yuyulmasına) sərf edilir. Qalan lay suyu isə Hövsan kanalına axıdılır.

19 dekabr 2019-cu ildə müqavilənin müddəti bitmiş, SOCAR və Union Grand Energy PTE Ltd. arasında AzGerneft MMC-nin yaradılması haqqında 07.07.1994-cü il tarixli Müqavilə 5 il müddətinə uzadılmışdır.

AzGerneft MMC-nin istismar sahəsi:

Balaxanı-Sabunçu-Ramana neft və qaz yatağının Ramana hissəsi

Neft təhvili 2 xətt üzrə aparılır:

Balaxanı yüngül nefti 7 saylı əmtəə rezervuarına, Balaxanı ağır nefti isə 6 saylı əmtəə rezervuarına yığılaraq SOCAR-ın Neft Kəmərləri İdarəsinə təhvil verilir.

RƏQƏMLƏRLƏ BİZ

Ümumi fond

Mənimsəmədə olan quyu fondu

01

İşlək quyu fondu

273

Suvurucu quyu fondu

22

Fəaliyyətsiz quyu fondu

68

Ləğvi gözləyən quyu

10

Ümumi fond

RƏQƏMLƏRLƏ BİZ

Ümumi quyu fondu

374

AzGerneft MMC-nin saziş sahəsi

667 ha

Mənimsəmədə olan quyu fondu

01

Fəaliyyətsiz quyu fondu

68

İşlək quyu fondu

273

Ləğvi gözləyən quyu

10

AzGerneft MMC-nin saziş sahəsi

667 ha

Suvurucu quyu fondu

22

Ümumi quyu fondu

374

ÜMUMİ BAXIŞ

Hasilat

AzGerneft MMC 01.02.2015-ci il tarixindən etibarən hasil etdiyi neftin tam həcmini xarici bazarda satmaq hüququna malikdir.

  • Qrafik
  • Cədvəl
İllər Ümumi neft
hasilatı, ton
Orta gündəlik
neft hasilatı, ton
Ümumi neft
təhvili, ton
Yerli bazara
təhvil, ton
Ümumi qaz
hasilatı, min. m3
1995 51.989 156 49.904 47.904 2.338,0
1996 64.199 175 64.635 59.435 2.500,0
1997 61.952 170 61.635 61.635 3.694,0
1998 60.363 165 57.712 5.712 2.500,0
1999 50.614 139 51.220 46.912 2.500,0
2000 45.734 125 45.142 37.901 2.500,0
2001 42.027 115 41.814 35.098 2.066,0
2002 50.838 139 50.338 32.841 1.460,0
2003 56.888 156 54.828 30.653 1.407,0
2004 63.150 173 62.079 28.636 800,0
2005 65.741 180 65.214 26.749 800,0
2006 69.672 191 69.977 25.000 500,0
2007 70.848 194 70.681 23.371 290,0
2008 68.978 189 67.974 21.804 300,0
2009 74.388 204 74.361 20.432 300,0
2010 81.815 224 81.155 19.025 100,0
2011 85.805 235 85.441 17.833 60,0
2012 91.360 250 90.277 16.667 40,0
2013 93.075 255 92.373 15.563 40,0
2014 93.075 255 92.455 14.548 40,0
2015 93.075 255 92.342 1.170 40,0
2016 88.675 243 86.640 - 52,0
2017 88.675 243 86.640 - 52,0
2018 87.290 239 86.113 - 39,7
2019 87.601 240 85.557 - 45,7
2020 80.639 22 78.772 - 28,4
2021 84.875 233 85.073 - 18,5
2022 87.600 240 86.500 - 40,0
Cəmi 2.040.941 5.405 2.016.852 588.889 24.551,3
ÜMUMİ BAXIŞ

Quyu fondu

1995-2011-ci illər ərzində yeni quyu qazılmamışdır. Fəaliyyətsiz quyu fondunun 40% ləğvi gözləyən quyu fonduna aiddir.

İllər Ümumi
quyu fondu
İstismar
quyu fondu
Fəaliyyətdə olan
quyu fondu
Fəaliyyətsiz quyu
fondu
Ləğv olunmuş
quyular
Yeni quyuların
sayı
Yeni quyulardan neft hasilatı, ton
1995 1.712 336 199 137 1.393 - -
1996 1.712 336 218 118 1.393 - -
1997 1.712 336 226 110 1.393 - -
1998 1.712 336 226 110 1.393 - -
1999 1.712 336 230 106 1.393 - -
2000 1.712 306 200 106 1.393 - -
2001 1.712 306 200 106 1.393 - -
2002 1.712 306 201 105 1.393 - -
2003 1.712 306 210 96 1.393 - -
2004 1.712 307 220 87 1.393 - -
2005 1.712 308 228 80 1.393 - -
2006 1.712 310 237 73 1.393 - -
2007 1.712 310 241 69 1.393 - -
2008 1.712 305 244 61 1.393 - -
2009 1.712 292 244 48 1.393 - -
2010 1.712 292 230 62 1.393 - -
2011 1.712 299 235 64 1.393 - -
2012 1.718 305 242 63 1.393 5 540
2013 1.732 319 254 65 1.393 14 3.650
2014 1.745 330 262 68 1.393 13 2.753
2015 1.752 339 256 83 1.393 8 1.870
2016 1.753 341 261 80 1.393 1 1.516
2017 1.756 342 259 83 1.393 2 252
2018 1.760 343 256 87 1.393 4 1.602
2019 1.760 345 262 83 1.393 3 2.242
2020 1.762 347 261 86 1.393 2 444
2021 1.763 348 269 79 1.393 1 727
2022 1.766 342 273 68 1.403 4 1.093
Cəmi 48.371 9.028 6.644 2.383 39.014 57 16.689

Biz AzGerneft

"Ramana", "Balaxanı" və "Sabunçu" yataqları bir-birinə sıx yerləşdiyinə görə, hərzaman bir yataq kimi qeydə alınıb. Bu yataqlar bloku Abşeron yarımadasınınmərkəzi hissəsində, Bakı şəhərindən 12 km şimal-şərqdə, Balaxanı, Sabunçu və Ramana kəndlərinin ərazisində yerləşir.