Sosial şəbəkə

© 2024 Azgerneft, Inc.
All rights reserved

"Ramana", "Balaxanı" və "Sabunçu" yataqları bir-birinə sıx yerləşdiyinə görə, hərzaman bir yataq kimi qeydə alınıb. Bu yataqlar bloku Abşeron yarımadasınınmərkəzi hissəsində, Bakı şəhərindən 12 km şimal-şərqdə, Balaxanı, Sabunçu vəRamana kəndlərinin ərazisində yerləşir.

Yataqlar bloku tektonik cəhətdən en istiqamətdə uzanır və açıq tipli asimmetrikbraxiantiklinal qırışıqdır. Bu ərazilərdə hələ çox qədim zamanlardan əllə qazılmışquyulardan neft çıxarılıb. "Balaxanı-Sabunçu-Ramana" yatağından çıxarılan neftçox az parafinli və kükürdlü olduğuna görə keyfiyyətli hesab olunur.
"Ramana" yatağının bir hissəsi “Azgerneft” BM tərəfindən istismar olunur. Kontrakt ərazisinin sahəsi 667 hektardır. 01.01.2022-ci il tarixə olan məlumatagörə, işlənmənin başlanğıcından bu sahədə ("AzGerneft" BM-in müqaviləsahəsində) 1763 quyu qazılıb. Bu quyulardan 1393-ü (25 quyu qazma zamanı, 1368 quyu işlənmə dovründə) geoloji-texniki səbəblərdən ləğv olunub. Hazırdaistismar fondunda 348 quyu vardır ki, onlardan da 269-i işləkdir. 1995-ci ildənetibarən yataqdan 3 milyon 8729 min ton neft, 23 milyon 404 min kubmetr qazhasil edilib.

İl

1994

Qrunevald İnterneyşnl Ltd.

AzGerneft MMC 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) və Almaniyanın “Qrunevald İnterneyşnl Ltd.” şirkəti arasında imzalanmış sazişə uyğun olaraq yaradılmışdır. Təsis Müqaviləsinə əsasən, müəssisənin Nizamnamə kapitalında təsisçilərin iştirak payları aşağıdakı kimi olmuşdur:

  • ARDNŞ–40%
  • Qrunevald İnterneyşnl Ltd.– 60%.

İl

2009

Hissələrin şirkətə satışı

2009-cu ildə isə “Grunevald İnterneyşnl Ltd.” və “GI & EM Import-Export GmbH” SOCAR-ın razılığı ilə öz iştirak paylarını Sinqapurun “Union Grand Energy PTE. Ltd.” (UGE) şirkətinə satmışlar və hal-hazırda, müəssisənin təsisçilərinin iştirak paylarının faiz nisbətləri 
aşağıdakı kimidir:

  • SOCAR – 40%
  • Union Grand Energy PTE Ltd. – 60%.

İl

2008

GI & EM Import-Export GmbH

2008-ci ildə “Qrunevald İnterneyşnl Ltd.” şirkəti, SOCAR-ın razılığı əsasında, öz iştirak payının 30%-ini təmənnasız olaraq, Almaniyanın “GI & EM Import-Export GmbH” şirkətinə köçürmüşdür. Beləliklə, təsisçilərin iştirak payları aşağıdakı kimi olmuşdur:

  • ARDNŞ – 40%
  • Qrunevald İnterneyşnl Ltd. – 30%
  • GI & EM Import-Export GmbH – 30%.
Missiyamız

Zəngin neft-qaz əməliyyatları təcrübəmizi müasir texnologiya və səriştəliklərlə təkmilləşdirərək yerli müstəvidə dayanıqlı inkişafa və enerji təhlükəsizliyinə faydalı olmaqdır.

Vizyon

Zəngin neft-qaz əməliyyatları təcrübəmizi müasir texnologiya və səriştəliklərlə təkmilləşdirərək yerli müstəvidə dayanıqlı inkişafa və enerji təhlükəsizliyinə faydalı olmaqdır.

Fəaliyyətimiz haqqında

19 dekabr 2019-cu ildə müqavilənin müddəti bitmiş, SOCAR və Union Grand Energy PTE Ltd. arasında AzGerneft MMC-nin yaradılması haqqında 07.07.1994-cü il tarixli Müqavilə 5 il müddətinə uzadılmışdır.

Daha ətraflı

19 dekabr 2019-cu ildə müqavilənin müddəti bitmiş, SOCAR və Union Grand Energy PTE Ltd. arasında AzGerneft MMC-nin yaradılması haqqında 07.07.1994-cü il tarixli Müqavilə 5 il müddətinə uzadılmışdır.

Daha ətraflı